WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Testi)

WISC-IV Zeka Testi
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV; WISC-R zeka testinin geliştirilmesi ile birlikte oluşturulmuştur. Bu test, çocuk ve gençlerde zeka ve sosyal becerileri ölçmeyi amaçlamaktadır. WISC-IV zeka testi, 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşmaktadır. WISC-IV testi 6 yaş ile 16 yaş 11 ay aralığında olan çocukların bilişsel yeteneklerini ölçme amacıyla uygulanmaktadır. Testin uygulama süresinin her çocukta farklılık göstermesi ile birlikte yaklaşık 90-120 dakika arasında sürmektedir. 
WISC-IV zeka testi; çocuklarda uyum sorunları, okul ve akademik başarısı, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve gelişimlerinin takip edilmesi amacıyla uygulanır. Test sonucunda ise çocuğun güçlü ve zayıf olduğu alanlar tespit edilip incelenerek güçlü yanları geliştirilebilmekte veya zayıf becerileri desteklenebilmektedir. 
WISC-IV’te değerlendirilen bilişsel alanlar:
Sözel bilgi
Sözel ifade
Algısal akıl yürütme ve organizasyon
Sosyal bilgi
Kısa süreli işitsel bellek
Dikkat
Konsantrasyon
Zihinsel işlemleme hızı
Görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri
1) Sözel Kavrama: Her görev; işitsel uyaranları anlama, uzun süreli bellekte yer alan sözel kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade yeteneklerini saptamayı amaçlamaktadır. Soyut ve somut sözel akıl yürütme yeteneklerini ölçmekedir.Aynı zamanda bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütme becerisini de temsil etmektedir. Sözel akıcılık, kelimeleri kullanma ve sözel deneyim seviyesini; sağduyu, sosyal bilgi becerisini, genel kültür, uzun süreli bellek, sözel soyut akıl yürütme, kavram oluşturma ve ifade etmeyi ölçer. Çocuğun dil/kültür yeterliliği ve okul başarısını ön görmeyi sağlamaktadır.
2) Algısal Akıl Yürütme: Her görev görsel algı ve organizasyon, görsel materyali kullanarak akıl yürütme, yönetmeye yönelik işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir. Görevler görsel motor koordinasyon ve hız, görsel-uzaysal ve akıcı akıl yürütmeyi gerektirir. Sözel olmayan kavram oluşturma, algısal yetenekler, görsel işlemleme, odaklanma ve dikkat etme, kategorik ve soyut akıl yürütme, görsel görevlerde sözel ipucunu kullanabilme yeteneklerini ölçer. 
3) Çalışma Belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon ve çalışma belleğini ölçer. Her görev seçme ve izleme dikkati, zihinsel yönlendirme, sözel yeniden yapılandırma, hatırlama ve sıraya koyma yeteneklerini gerektirir. 
4) İşlemleme Hızı: Zihinsel işlemleme ve harf motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin kontrolü, gayretin sürdürülmesi ve hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir. Kısa süreli sözel olmayan bellek, sözel olmayan sembolleri akılda tutma, ayrıntıları kısa sürede fark edebilme, görsel işlemleme hızı, seçici dikkat, görsel algı ve ince motor koordinasyon yeteneklerini ölçer. 
WISC-IV testi ile ilgili detaylı bilgi ve uygulama için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

 0
Bizi Arayın 0553 756 61 01 - 0552 888 09 98
Tüm bireyler sosyal problemlerden kişisel problemlere, takıntılardan saplantılara farklı psikolojik sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu hayatlarını olumsuz etkilerken süreç geciktikçe çözümü zorlaşan bir travma haline gelir.  Çözüm için psikolojik danışmanınız Karadeniz Farkındalık Enstitüsü hep yanınızda.
Karadeniz Farkındalık Psikoloji Enstitüsü Resmi Web Sayfasıdır. İçeriğin ve görsellerin tüm kullanım hakları Karadeniz Farkındalık Enstitüsü'ne aittir izinsiz kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
2021 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri tarafından geliştirilmiştir.